Særbol på Gratangstoppen

Aurora omsorg starter drift av særskilt bo- og omsorgsløsning for asylsøkere

Den 25. mai 2021 startet Aurora Omsorg opp drift av særskilt bo- og omsorgsløsning (Særbol) for asylsøkere som har spesielle behov, og derfor ikke kan bo i ordinære mottak.

Målgruppen er i hovedsak voksne. Avdelingen driftes på Gratangen fjellhotell i Gratangen kommune. Avtalen med UDI har en varighet på seks år, med mulighet for forlengelse. Det innebærer om lag 25 arbeidsplasser i Gratangen.

Avdelingsleder Benedikte Sørensen er stolt av det arbeidet som er lagt ned for å gjøre Gratangstoppen til en trivelig og trygg avdeling for inntil 12 beboere. Vi har en dyktig og erfaren personalgruppe som jobber målrettet og systematisk med hver enkelt beboer, gjennom bruk av individuelle planer.

På Gratangstoppen er fasilitetene gode både innen- og utendørs, og alt ligger til rette for at vi skal lykkes med oppdraget, sier Sørensen.

Benedikte Sørensen, Aurora Omsorg