Omsorgstjenester

Aurora leverer heldøgns omsorgstjenester på oppdrag fra forskjellige kommuner i Norge. Vi er spesialisert på arbeid med ulike psykiske lidelser, psykisk utviklingshemmede, autisme, atferdsproblematikk og sjeldne diagnoser. Vår kjernekompetanse er drift av heldøgns omsorgsboliger.

Kontakt oss Les mer

Faglig tilnærming

Vi gir heldøgns omsorgstilbud forankret i en helthetlig forståelse og ivaretakelse av hele mennesket. Vi skreddersyr tilbudet ut fra den enkeltes behov og plasseringsvedtak.

Selskapet arbeider etter metoder og tilnærmingsmodeller tatt fra:

  • generell miljøterapi
  • traumebevisst omsorg
  • mentaliseringsteori

Kontakt oss om omsorgstjenester

Portrettbilde av Camilla

Camilla Kaspersen
Leder omsorgstjenester

Avdelinger

Bodø Tromsø Trondheim