Heldøgns omsorg

Aurora leverer heldøgns omsorgstjenester på oppdrag fra forskjellige kommuner i Norge. Vi er spesialisert på arbeid med ulike psykiske lidelser, psykisk utviklingshemmede, autisme, atferdsproblematikk og sjeldne diagnoser. Vår kjernekompetanse er drift av heldøgns omsorgsboliger.

Les mer Kontakt oss

Omsorgstjenester

Aurora omsorg tilbyr omsorgstjenester til personer med psykiske lidelser, demens, rusproblemer og utviklingshemming.

Vi leverer varierende tilbud; noen brukere har fellesavlastninger i helger og ferier, mens andre bor hos oss på deltid eller fulltid – enten i egen leilighet eller felles bolig.

Våre brukere har varierende ønsker og behov, og vi tilpasser hvert enkelt oppdrag i samarbeid med oppdragsgivere. Brukerne våre har ulike diagnoser, mange har i tillegg somatiske tilleggsutfordringer.

Felles for våre brukere er at de har vedtak om omsorgstilbud fra sin kommune.

Våre særlige fokusområder

  • Brukers selvbestemmelse, egenverd og livsførsel
  • Brukerorientering og brukermedvirkning
  • Brukers selvstendighet i dagliglivets gjøremål
  • Sosiale ferdigheter

Faglig tilnærming

Vi tilbyr et omsorg- og behandlingstilbud forankret i en helthetlig forståelse og ivaretakelse av hele mennesket. Vi tilrettelegger og differensierer et omsorgs- og behandlingstilbud til hver ungdom ut i fra den enkeltes behov og plasseringsvedtak. Selskapet arbeider etter metoder og tilnærmingsmodeller tatt fra systemteori, utviklings- og tilknytningsteori, mentaliseringsteori og sosial læringsteori som igjen munner ut i praktisk miljøterapi.

Vi tilrettelegger et omsorgs- og behandlingstilbud som ivaretar menneskets behov for trygghet i psykiske, fysiske og sosiale rammer, slik at den enkelte gis mulighet til endring og utvikling ut i fra sine forutsetninger og behov.

Kontakt oss om Heldøgns omsorgstjenester

Send e-post til post@auroraomsorg.no eller ring oss på (+47) 904 71 614.

Du kan også bruke kontaktskjemaet under.

Hidden
Ønsker du nyhetsbrev?
Hold deg oppdatert på nyheter og saker fra Aberia.
Ved å trykke på Send godtar du du at vi lagrer dine opplysninger. Vi må gjøre dette for å kunne svare på din henvendelse. Dine opplysninger blir benyttet i henhold til vår personvernerklæring.