Innsamling til Ukraina (Misto Dobra – «City of Goodness»)

Før krigen drev Misto Dobra et krisesenter for voldsutsatte kvinner og barn. Etter krigens start har de mottatt tre fullt bemannede barnehjem fra Øst-Ukraina og de har tatt imot flyktninger (kvinner og barn) fra områder nær fronten. Misto Dobra er fortsatt et krisesenter, men driver nå også barnehjem, barnehage og flyktningsenter. De hjelper også fattige familier, barnesykehus og ensomme og fattige eldre med mat, medisiner og andre behov.

Gi ditt bidrag
Misto Dobra logo

Mange flere trenger hjelp

Flere enn Misto Dobra kan hjelpe i dag trenger hjelp. Rundt 250 kvinner og barn bor på senteret i dag. Mange av disse barna er alvorlig traumatisert som følge av krigen. Flere av barna har store og alvorlige funksjonshemninger. Flere av barna er foreldreløse.

Misto Dobra jobber nå med å utvide sin kapasitet for å kunne hjelpe flere ofre.

Sammen med våre søsterselskaper i NHC Group: Hero, Norlandia & Kidsa barnehage, Frösunda og Norlandia Care starter vi nå vår innsamlingsaksjon til støtte for Misto Dobra. Via denne siden og i våre sosiale medier kan du følge og ta del i prosjektet og vår kommende reisedagbok når vi besøker senteret i Ukraina.

Mange små innsatser kan bli til noe stort og gi viktig hjelp og støtte til barna som er på flukt fra krigen. Vi er mange som sammen kan gjøre en forskjell.

Julegave fra alle våre ansatte til Misto Dobra

Kvinner og barn flykter fra krigen til City of Goodness!

Aktuelt fra Aberia og NHC Group om Misto Dobra

Vipps ditt bidrag til Misto Dobra

Skann QR-koden i Vipps eller overfør et beløp til Vipps-nummer 808095 for å hjelpe Misto Dobra i deres fremtidige arbeid.

Besøk Misto Dobras nettside for å finne alternative løsninger for å donere ditt bidrag.

Vipps ditt bidrag til Misto Dobra