Fag og kvalitet

Vi er opptatt av god faglig kompetanse og personlig utvikling hos våre medarbeidere. Derfor gjennomfører vi jevnlig kursing og opplæringsprogrammer innenfor relevante temaer og fagområder.

Om Trygge fagfolk Om Skadeavvergende teknikker

Trygge fagfolk

Trygge fagfolk er et kompetanseprogram hvor det er fokus på den enkelte og organisasjonens menneskemøtekompetanse. Programmet vil ha egne samlinger hvor man jobber med den enkeltes og organisasjonens verdier og praksis, samt ha fokus på rollen som profesjonell hjelper.

Programmet inneholder fellessamlinger for alle ansatte og et eget lederprogram.

Les mer om Trygge fagfolk.

Skadeavvergende teknikker – Grunnkurs

Skadeavvergende teknikker er et opplæringsprogram som gir personalet et helhetlig rammeverk for hvordan forstå, forebygge og møte aggressive situasjoner på en omsorgsfull, ivaretakende og samtidig trygg måte.

Alle ansatte gjennomfører grunnkurs jevnlige oppfriskningskurs.

Bilde: Instruktørene Stine og Claude