Våre tjenesteområder

Barnevern

Aurora omsorg drifter barneverninstitusjoner i Bodø og Tromsø. Vi tilbyr plasser i målgruppene omsorg, rus og atferd. Vår grunntanke er å skreddersy tilbudet til den enkelte. Fra 2023 har Aurora inngått rammeavtale med Barne-, ungdom og familiedirektoratet om kjøp av våre plasser. 

Se hva vi kan tilby

Omsorgstjenester

Aurora omsorg tilbyr heldøgns omsorgstjenester til mennesker med ulike psykiske lidelser, utviklingshemming og rusproblemer. Vi jobber på oppdrag fra det offentlige og tilbyr både akutt- og langtidsopphold i våre boliger. Aurora omsorg kan etablere boliger og skreddersydde tilbud på direkte forespørsel fra kommuner. 

Se hva vi kan tilby

Mottaksdrift

Aurora signerte fredag 26. mars 2021 en avtale med UDI for drift av Særbol i Gratangen. Avtalen har en varighet på 6 år med mulighet for prolongering i 2 + 2 år. Det vil bety rundt 25 arbeidsplasser i Gratangen.

Se hva vi kan tilby

Omsorg og avlastning

Aurora bo- og oppfølgingstjenester tilbyr ulike forebyggende tjenester basert på vårt kvalifiserte fagpersonell. Vi benytter blant annet familieterapeut, erfarne miljøterapeuter med videreutdanning og miljøarbeidere med spisskompetanse på aktivisering.

Se hva vi kan tilby