Våre tjenesteområder

Barnevern

Vi som jobber i Aurora vil ungdommene det aller beste. Vi er voksne, ansvarlige mennesker som har fagutdannelse og lang erfaring med barn og ungdom som bor på institusjon, familiehjem og hybler. Vi skal ivareta våre beboere og deres rettigheter så lenge de bor hos oss. Vi vil at de skal lære, trives og oppleve trygghet!

Institusjoner Familiehjem Beredskapshjem

Heldøgns omsorg

Aurora leverer heldøgns omsorgstjenester på oppdrag fra forskjellige kommuner i Norge. Vi er spesialisert på arbeid med ulike psykiske lidelser, psykisk utviklingshemmede, autisme, atferdsproblematikk og sjeldne diagnoser. Vår kjernekompetanse er drift av heldøgns omsorgsboliger.

Les mer

Bo- og oppfølging

Aurora bo- og oppfølgingstjenester tilbyr ulike forebyggende tjenester basert på vårt kvalifiserte fagpersonell. Vi benytter blant annet familieterapeut, erfarne miljøterapeuter med videreutdanning og miljøarbeidere med spisskompetanse på aktivisering.

Les mer