Hvem er Aurora?

Aurora omsorg eies av Aberia. Aberia har eiere fra Nord-Norge og sterk tilknytning til landsdelen.

Les mer om Aurora Jobbe hos oss?

Om oss

Aberia har eiere fra Nord-Norge og har sterk tilknytning til landsdelen. Brødrene Kristian og Roger Adolfsen som opprinnelig kommer fra Andøya i Nordland, er glad for at de nå kan ha et sterkt fokus på denne landsdelen også. Aberia er godt etablert med solid drift av barnevern- og omsorgstjenester i sør Norge og etablerer nå det nord norske datterselskapet Aurora omsorg.

Ved etablering av Aurora omsorg komplementerer Aberia sin tiltakskjede og blir i tillegg landsdekkende. Aurora omsorg vil tilby tjenester innen barnevern- og omsorgstjenester i nord Norge.

Aurora omsorg vektlegger kvalitet og lokalkunnskap i våre tjenester. Dette gis ved at våre ledere og ansatte har god fagkompetanse, lang erfaring fra fagfeltet, god lokalkunnskap og forståelse. Vi har en grunntanke om at alle mennesker har lik verd og at hvert menneske har krav på å få tilpasset sitt tilbud til sine behov. Sammen med våre samarbeidspartnere med spisskompetanse på de ulike fagområdene, ønsker vi å skreddersy det faglige tilbudet til hver person ut fra den enkeltes behov.

Vårt hovedkontor ligger i Tromsø, i tillegg har vi kontor i Bodø. Vi tilbyr våre tjenester i hele landsdelen. Dette gjør vi ved å bygge en fleksibel organisasjon med engasjerte og dyktige medarbeidere som brenner for å tilby gode tjenester. Våre ansatte har lang erfaring med etablering og drift av barnevern- og omsorgstjenester og kan etablere nye tilbud i hele landsdelen på kort varsel om det er behov for dette.

Redegjørelse etter Åpenhetsloven

1. juli 2022 trådte Åpenhetsloven i kraft. Selskaper underlagt nevnte lov skal foreta aktsomhetsvurderinger og offentliggjøre resultatene av disse. NHC publiserer sin årsmelding i henhold til loven her:

Last ned Redegjørelse etter åpenhetsloven NHC 2023 (PDF)

Vårt verdigrunnlag

Grunnleggende verdier i selskapet er trygghet, respekt og profesjonalitet. Disse verdiene gjenspeiles i praksis gjennom de ansattes holdninger og atferd. Dette fordrer en systematisk og helhetlig individuell tilnærmingsmåte via verdig behandling og ivaretakelse av integritet.

Vår visjon:

Verdighet for den enkelte

Samfunnsansvar

  • Vi ønsker å være en ressurs tilbake til samfunnet der vi holder til. Vi bidrar med små og store prosjekter lokalt.
  • Selskapet gjør en viktig innsats for samfunnet ved å tilby helse- og velferdstjenester.
  • Vi bidrar til en bedre fremtid gjennom utvikling av individets egne ressurser, til nytte og glede for individet selv, familien, arbeidslivet og samfunnet.

Kjerneområder

  • Barn & Unge
  • Omsorg og avlastning
  • Senioromsorg

Lederskap

  • Aurora er en attraktiv arbeidsgiver, tilbyr et godt og kompetansebyggende arbeidsmiljø.
  • Vårt viktigste suksesskriterium er ledelse, basert på de etiske retningslinjene, fordi fornøyd personal gir god kvalitet.