Mottaksdrift

Aurora signerte fredag 26. mars 2021 en avtale med UDI for drift av Særbol i Gratangen. Avtalen har en varighet på 6 år med mulighet for prolongering i 2 + 2 år. Det vil bety rundt 25 arbeidsplasser i Gratangen.

Kontakt oss Om Særbol Om EMA

Om Særbol

Særskilt bo- og omsorgsløsning (Særbol) for asylsøkere med spesielle behov startet opp 25 mai 2021 ved Gratangen. Avdelingen driftes på Gratangen fjellhotell i Gratangen kommune. Avdelingsleder Benedikte Sørensen er stolt av det arbeidet som er lagt ned for å gjøre Gratangstoppen til en trivelig og trygg avdeling for inntil 12 beboere.

Aurora Omsorg har en dyktig og erfaren personalgruppe som jobber målrettet og systematisk med hver enkelt beboer gjennom bruk av individuelle planer. Med både gode innen- og utendørs fasiliteter ved Gratangstoppen, ligger alt til rette for at oppdraget blir vellykket.

Les mer om prosjektet:

Om EMA

EMA står for Enslige Mindreårige Asylsøkere, og det er en betegnelse som brukes om barn og unge som kommer til Norge uten foreldre eller andre voksne omsorgspersoner. Disse barna er ofte flyktninger eller asylsøkere som har kommet til Norge på flukt fra krig, konflikt eller andre vanskelige livssituasjoner.

Kontakt oss

Kontakt avdelingen som er aktuell for deg.

Særbol

Foto av Benedikte

Benedikte Sørensen
Avdelingsleder omsorgstjenester/Særbol

EMA

Foto av Helena

Helena Holmen
Avdelingsleder omsorgstjenester