UDI velger Aurora omsorg for drift av Særbol i Gratangen

Aurora omsorg har deltatt i anbudskonkurranse om drift av særskilt bo- og omsorgsløsning (Særbol) for asylsøkere som har særskilte behov og derfor ikke kan bo i ordinært mottak.

Aurora omsorg ble i denne anbudskonkurransen valgt som leverandør til å drifte dette tilbudet for UDI. Daglig leder i Aurora omsorg Rebekka Stangeland, formidler at Aurora er stolt av å bli valgt som leverandør i denne konkurransen. Vi ser frem til oppstarten av vårt tilbud i slutten av mai, som skal driftes på Gratangen fjellhotell i Gratangen kommune. Her ligger mye til rette for at vi skal levere ett godt tilbud. Vi er godt i gang med blant annet ansettelser, klargjøring av bolig og har allerede etablert samarbeid med vertskommunen om etableringen, sier Stangeland.

Avtalen med UDI ble signert fredag 26. mars og har en varighet på 6 år med mulighet for prolongering i 2 + 2 år. Det vil bety rundt 25 arbeidsplasser i Gratangen.