Fra venstre: Agneta Kajander, miljøansvarlig i Aurora omsorg, Ragnhild Kirkhus fra Tromsø kommune og Rebekka Stangeland, daglig leder i Aurora Omsorg.

Aurora Omsorg har blitt Miljøfyrtårn

For Aurora Omsorg har miljøet alltid vært viktig. Nå har de det også på papiret, med en kontinuerlig prosess som involverer alle.

Aurora omsorg er en del av Aberia, opprinnelig med virksomhet i Nord-Norge. De senere årene har de utvidet sin virksomhet til nye geografiske områder. I dag er 30 avdelinger fordelt på Nord-Norge, Trøndelag og Oslo, med rundt 270 ansatte. 

Deres tjenesteområder er innen barnevern, spesialiserte omsorgstjenester og spesialisert mottaksdrift. Aurora har rammeavtale med Bufdir, UDI og flere små og store kommuner.

Kontinuerlig prosess

Nylig ble Aurora Omsorg sertifisert som Miljøfyrtårn. For å bli sertifisert må bedriften gjennomføre en miljøkartlegging av virksomheten, og deretter iverksette tiltak for å oppfylle bransjekriteriene. 

– For oss har det blant annet handlet om de mange boligene vi har rundt i landet; En kontinuerlig prosess der alle ansatte har fått føring i forhold til håndtering av søppel, strømsparing og kjøpe brukt der det er mulig. Mange av stedene vi har bolig har store avstander. Her prøver vi å være bevisst på bilkjøring, og mange steder har elbiler. Det samme med møter; er det mulig og fornuftig gjør vi det på Teams, kan vi samkjøre flere kollegaer i samme bil, gjør vi det, forklarer Agneta Kajander, miljøansvarlig i Aurora Omsorg.

Involverer alle

For å bli sertifisert er det en del kriterier som må oppfylles. Men prosessen innebærer også mange fordeler for både virksomhet og alle involverte.

– Vi som bor her i nord har jo generelt et veldig nært forhold til naturen, og bruker den aktivt sammen med våre tjenestemottakere. Da er det enklere å skape engasjement og eierforhold til tiltakene. Vi har også en egen nettgruppe med ansatte, der ansatte selv jevnlig deler tips om hvordan bli mer miljøbevisste. I tillegg, ved å være bevisst på strømbruk, kjøre mindre og kjøpe brukt, er det penger å spare på det også.

Konkurransefortrinn

I et samfunn der det stadig blir mer fokus på grønne løsninger, blir det også både krav og forventninger til den enkelte, ikke minst bedrifter.

– Det handler jo om omdømme; at vi er bevisste på den påvirkningskraft vi har på våre tjenestemottakere. Men også at vi gjør vår del av jobben for å vise ansvarlighet, bærekraft, men også en sunn, lønnsom drift. Stadig oftere er det strenge miljøkrav i offentlige anskaffelser. Med en Miljøfyrtårn-sertifisering er det mye enklere å dokumentere at man kvalifiserer også på dette området.

Miljøansvarlig i Aurora

Kajander er i tillegg til å være miljøansvarlig i Aurora Omsorg, avdelingsleder for en avdeling i Kirkenes og en avdeling i Troms. Selv er hun gift, har to barn, er en ivrig jeger og bruker mye av fritiden ute i naturen.

– Det falt naturlig at det ble meg som tok dette ansvaret, siden jeg bruker mye av fritiden ute i den flotte naturen vår, og har et inderlig ønske om å bevare den. Jeg har vært med på å bygge opp Aurora siden starten i 2019, og jobbet med Rebekka (Stangeland, daglig leder) i hele mitt voksne liv – tidligere i andre selskap i samme bransje, og har et enormt engasjement for arbeidsplassen min, avslutter hun.

Hovedbilde viser, fra venstre: Agneta Kajander, miljøansvarlig i Aurora omsorg, Ragnhild Kirkhus fra Tromsø kommune og Rebekka Stangeland, daglig leder i Aurora Omsorg.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *