Aurora Omsorg er samarbeidspartner til Mental Helse Søndre Salten

Aurora Omsorg er stolt samarbeidspartner til Mental Helse Søndre Salten. Mental Helse Søndre Salten er en del av Mental Helse Nordland, sistnevnte har ca 20 lokallag med til sammen ca 900 medlemmer. Mental Helse Søndre Salten driver bl.a møteplass på dugnad og holder ulike foredrag for helsearbeidere og politikere. De er også representert i ulike fora og utvalg hos Nordland fylkeskommune, statsforvalteren i Nordland og ulike bruker- og pårørendeforeninger.

Mental Helse Søndre Salten har bekledd sin minibuss med vår logo. Vi ser fram til samarbeidet!