Vi ønsker Lars velkommen som vår nye avdelingsleder

Aurora Omsorg presenterer Lars Morten Albrigtsen som er nyansatt avdelingsleder innen barnevern i Tromsø. Lars er utdannet sosionom med videreutdanning i krisehåndtering og traumebehandling. Han har mange års erfaring fra kommunalt barnevern, Bufetat fosterhjemstjenesten og de siste årene fra Statens Barnehus i Tromsø. Vi ønsker Lars hjertelig velkommen!