Vi ønsker Helena Holmen velkommen som avdelingsleder for Aurora Omsorg

Helena er en stolt Senjaværing som er veldig familiekjær og opptatt av de rundt seg. Hun er veldig glad i trening i det lokale CrossFit miljøet – men er ikke noen fjellgeit.

Helena er utdannet vernepleier og er nå ansatt som avdelingsleder for Aurora Omsorg. Hun har alltid hatt et brennende engasjement for mennesker i ulike livsfaser som trenger bistand. Helena har derfor opparbeidet seg erfaring innen både privat, kommunal og statlig sektor. Erfaringen innen statlig og privat barnevern, helse – og omsorgstjenester innenfor stell/pleie, demens, psykiatri, utviklingshemming, multifunksjonshemming og ulike UDI tiltak er noe på listen.