Vi ønsker Benedikte velkommen som ny avdelingsleder for Aurora Omsorg

Vi ønsker Benedikte Opheim velkommen som ny avdelingsleder for Aurora Omsorg! Benedikte er oppvokst og bor i Bodø, og hun vil inngå i vårt lederteam i Bodø.

Benedikte er utdannet sosionom. Hun har tilleggsutdanning i veiledning og spes.ped i ADHD/Tourette og autismespekterforstyrrelser fra høyskolen i Harstad. I tillegg har hun tatt Praktisk pedagogisk utdanning og nå holder hun på med master i ledelse ved Nord universitet. Av arbeidserfaring har hun jobbet i barnehage, i omsorgsbolig og mange år i sosialtjeneste/NAV. De siste 6 årene har hun jobbet på barneverninstitusjon (bufetat) som spesialutdannet miljøterapeut.

Benedikte brenner for et godt arbeidsmiljø, for at alle tar sitt ansvar for at oppgaver blir gjort og at personalet har eierskap til jobben sin.  I sitt lederskap vektlegger hun varme, tydelighet, god kommunikasjon og jobbe sammen for å finne de beste løsningene.