RAUSS-plakaten

Verdier for den enkelte – RAUSS-plakaten

I Aurora Omsorg jobber vi ut fra følgende prinsipper:

Respekt for alle.

Aldri gi opp.

Uformell, men profesjonell.

Se løsninger, ikke problemer.

Stol på andre, vær til å stole på.

For oss er det viktig å ha prinsipper som skal gi oss et godt felles grunnlag for hvordan vi samhandler, samarbeider og hvordan innstilling vi har til utfordringer. Med disse prinsippene håper vi å være en god arbeidsplass, et godt sted å bo, en god samarbeidspart og rause medmennesker. Vår erfaring er at hverdagen blir lettere dersom vi jobber ut fra samme innstilling og mål. Vi jobber med våre prinsipper på alle nivå i organisasjonen, og bruker de aktive både ift rekruttering, opplæring, kvalitetsarbeid og utvikling.

RAUSS-plakaten