Tag Archives: Kvinnedagen

Kvinnedagen

Markering av kvinnedagen 08.03.23

Aurora omsorg har en midlertidig avtale med UDI om å drifte mottak for enslige mindreårige. I går feiret de kvinnedagen på mottaket med en liten undervisningstime om hvorfor denne dagen er så viktig. Karoline er ansatt på mottaket og var ansvarlig for undervisningsopplegget. Hun snakket med ungdommene om likestilling, urettferdigheter basert på kjønn, FN’s bærekraftmål […]