Tag Archives: hms

Kom deg ut - Aktiv Bedrift

Aktiv bedrift – Fem uker med humor, aktivitet og sunn konkurranse.

Aktivitet fremmer helse, øker trivsel og minsker sykefravær. Det har ikke minst de siste ukene før sommerferien vist i Aberia og Aurora Omsorg. Kampanjen “Kom deg ut”, med Bedriftsidrettens “Aktiv bedrift” som plattform – Digitale, bedriftsinterne kampanjer, har pågått i fem uker, der ansatte har dannet lag og registrert sin aktivitet.