Miljøhåndboka

Det nærmer seg ferdigstillelse av Aberia og Auroras håndbok i miljøterapi. Barn og unge som av ulike grunner strever er i en sårbar situasjon. Hvordan de blir møtt, ivaretatt og involvert av miljøpersonale har stor betydning.

Barn og ungdom trenger varme og stabile voksne rundt seg som bidrar til regulering og som støtter deres utvikling. For få dette til er skreddersydde og målbevisst miljøterapeutiske tiltak rettet mot livsmestring og positiv endring nødvendig.

Vi har laget en egen håndbok som skal være et redskap for alle som jobber med miljøterapi i Aberia og Aurora. Målet er at håndboken skal bidra til å tydeliggjøre felles fagforståelse, metoder og organisering av drift. Håndboken skal være et oversiktlig og lettlest supplement til institusjonsplanen. Den skal brukes som en oppslagsbok, til inspirasjon og som veileder. Den skal være nyttig for å forstå, i planlegging på avdelingsmøter eller i andre situasjoner når det er behov for å få en bedre forståelse av barnets utfordring, metoder og tiltaksbehov.

Arbeidet bak miljøhåndboken

Det ligger utallige møter både fysisk og over teams, lange dager, slitte tastaturer, høylytte diskusjoner og mye kaffe (og sjokolade) bak miljøhåndboken. Fire fagpersoner fra hvert distrikt har vært samlet for å enes om alt fra hvor punktum skal være, til hvilke ord vi skal bruke, teoretisk plattform, metodikk og hvordan boken skal se ut. Det er ikke en setning som ikke har vært gjennomtenkt, skrevet på nytt, redigert igjen for så å få en second opinion fra oss andre.

En spesiell takk til Trygve Børve som har holdt ut, tålt, stått i og loset oss ut tilbake til grønn sone når både den ene og den andre har vært på vei ut av toleransevinduet. Det er noe bare en psykolog med kognitiv atferdsterapi-bakgrunn kunne klart. Vi mistenker at både samregulering og ABC-modellen har vært benyttede metoder i møte med oss.

Men det har virket. For vi nærmer oss ferdigstillelse og resultatet er vi ekstremt stolt over.  Vi håper boken blir tatt godt imot og blir godt brukt, med kaffemerker, gule tusjmerker, notater i margen og slitte hjørner.

Så håper vi at miljøhåndboken vil være en bidragsyter til målet om å være (og forbli) de beste institusjonene for barna og ungdommene våre!

Denne artikkelen er hentet fra www.aberia.no.  

Takk til miljøhåndbok-komiteen:

Trine Norill Jonassen (distrikt vest)
Ann-Kristin Skaugen (distrikt øst)
Elisabeth Stangeland (Aurora)
Maya Torgersen (distrikt sør)
Thomas Eklund (tidligere nasjonal leder barnevern)
Trygve Børve (psykolog)