Kvinnedagen

Markering av kvinnedagen 08.03.23

Aurora omsorg har en midlertidig avtale med UDI om å drifte mottak for enslige mindreårige. I går feiret de kvinnedagen på mottaket med en liten undervisningstime om hvorfor denne dagen er så viktig. Karoline er ansatt på mottaket og var ansvarlig for undervisningsopplegget. Hun snakket med ungdommene om likestilling, urettferdigheter basert på kjønn, FN’s bærekraftmål og trakk frem noen kjente kvinner som har bidratt i kampen om rettferdighet og likestilling. Når undervisningen var over laget ungdommene kort til noen de setter ekstra pris på. Ut fra kortene som ble laget ser det ut som de kvinnelige ansatte på mottaket gjør en god jobb og er flinke hjelpere.

Kvinnedagen
Når undervisningen var over laget ungdommene kort til noen de setter ekstra pris på.

Tusen takk til alle medarbeidere for den betydningsfulle jobben dere gjør hver dag i vårt selskap. Vi i Aurora omsorg ønsker å gratulere alle kvinnelige medarbeidere med kvinnedagen som var 08.03.23. Dere gjør en god jobb!

Kvinnedagen