Vi søker avdelingsledere

Aurora Omsorg søker etter flere dyktige medarbeidere i Nord-Norge:

 • Avdelingsleder barnevernsinstitusjon i Tromsø
 • Avdelingsleder heldøgns omsorgsboliger i Tromsø og Midt-Troms
 • Avdelingsleder barnevernsinstitusjon i Bodø
 • Avdelingsleder heldøgns omsorgsboliger i Bodø

Om jobben

Vi søker etter erfarne personer med helse- og sosialfaglig kompetanse på høyskolenivå som ønsker å arbeide som leder. Det er ønskelig med videreutdanning i ledelse og ledererfaring.

Arbeidsoppgaver

 • Ansvarlig for forsvarlig drift av egne enheter, og er sammen med lederteamet ansvarlig for faglig forsvarlig drift av hele distriktet
 • Hovedansvar for personal, økonomi og fag på avdelingen
 • Løpende/daglig faglig veiledning av personalet
 • Delta i bakvaktsordningen til Aurora Omsorg
 • Lede avdelingsmøter på egne avdelinger
 • Sikre den til enhver tid mest hensiktsmessige utviklingen i den enkelte beboer
 • Sikre tverrfaglighet og samarbeid med eksterne aktører
 • Sikre god kvalitet i omsorg og behandling gjennom bruk av gjeldende retningslinjer, prosedyrer og avviks- og forbedringssystemer

Krav til kompetanse Barnevern

 • Krav om 3-årig høyskoleutdanning som barnevernspedagog, sosionom eller vernepleier
 • Sertifikat Førerkort: kl. B (personbil/varebil)
 • Krav om ledelseserfaring
 • Erfaring og personlig egnethet vil vektlegges
 • Politiattest vil kreves ved tiltredelse

Krav til kompetanse Heldøgns omsorg

 • Krav om 3-årig høyskoleutdanning som sykepleier eller vernepleier
 • Sertifikat Førerkort: kl. B (personbil/varebil)
 • Krav om ledelseserfaring
 • Erfaring og personlig egnethet vil vektlegges
 • Politiattest vil kreves ved tiltredelse

Ønskede kvalifikasjoner

 • Erfaring fra førstelinjetjenesten er en fordel
 • Erfaring med prosjektutvikling og/eller oppbygging av tiltak/avdelinger anses som positivt
 • Kjennskap og erfaring med helse- og omsorgssektoren, samt spisset kompetanse til sitt fagområde
 • God kjennskap og erfaring med å bruke IT som verktøy
 • Relevant helse og sosialfaglig utdanning på universitets eller høgskolenivå
 • Ønskelig med lederutdanning eller ledererfaring og gjerne med erfaring fra ledelse av operative døgnvirksomheter
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsferdigheter

Personlige egenskaper

 • du tenker helhetlig og systematisk for å sikre god drift av enheten
 • du er robust, det vil si at du tåler påkjenninger og stress over tid
 • du er fleksibel og engasjert
 • du tar initiativ og jobber strukturert og målrettet
 • du er en dyktig relasjonsbygger med gode kommunikasjons- og lederegenskaper
 • du har entusiasme og evne til å motivere medarbeidere
 • du har gode evner i kommunikasjon og samhandling
 • du har god skriftlig fremstillingsevne, og du er godt kjent med å dokumentere
 • du har evne til å ta raske, klare beslutninger som kan innebære vanskelige valg
 • du er god til å lære opp og delegere ansvar

Vi tilbyr

 • En spennende og utfordrende lederstilling med gode påvirkningsmuligheter i et dynamisk selskap med godt arbeidsmiljø.
 • Stor grad av selvstendighet.
 • Du vil kunne videreutvikle og drifte egne avdelinger i et trygt miljø, med god kollegastøtte.
 • Personlig og faglig egenutvikling gjennom teamarbeid, veiledning, fagdager og kurs.
 • Vi legger til rette for å ta relevante videreutdanninger.
 • Pensjons- og forsikringsordninger.
 • Bedriftshelsetjeneste.
 • Konkurransedyktige betingelser.

Arbeidstid

 • Dagtid

Stillingene vil være en del av ledergruppen i Aurora Omsorg. Konfidensiell behandling dersom ønskelig.

Vi gjør oppmerksom på at det kreves oppdatert og gyldig politiattest fra de som ansettes.

Kontaktperson

Har du spørsmål om stillingen?
Ta kontakt med Daglig leder Rebekka Stangeland på telefon (+47) 904 71 614.

Søk på stillingene

Vi tar i mot søknader gjennom jobbportalen Mojob.
Klikk på stillingen du vil søke på: