Etterverntilbud til unge i Tromsø

For mange unge kan overgangen fra ungdom til voksen være vanskelig å mestre på egenhånd. En tilrettelagt bolig med oppfølging kan være til stor hjelp.

Ung i Tromsø er inspirert av Foyer-modellen, og er et forebyggende boligsosialt tiltak for sårbare unge mellom 16 og 25 år. Ungdommene søkes inn fra det kommunale hjelpeapparatet, og kan bo hos Ung i Tromsø i ett til tre år.

Tiltaket består av 10 hybler i ett bygg sentralt i Tromsø. Hyblene inneholder sovealkove, bad og åpen kjøkken- og stueløsning, og er møblert med seng, sofa, bord, kjøleskap og koketopp. Størrelsen på hyblene er ca. 20 kvadratmeter. Bygget har et felles vaskerom som alle leietakere kan benytte.

Vi skal ut fra individuelle forutsetninger og behov sikre den enkelte et tilrettelagt tilbud med oppfølging fra veileder. Våre veiledere har en helhetlig tilnærming, og gir støtte og veiledning på flere viktige livsområder som boevne, helse, økonomi, fritid, familie/nettverk og fremtidig karriere. En individuell oppfølging av hver enkelt er nøkkelen til å lykkes. Vår styrke er at vi kan koordinere og sørge for at ulike instanser samarbeider til det beste for hver enkelt ungdom. Ung i Tromsø har en bakvakttelefon som besvares hele døgnet.

Når de unge flytter ut fra Ung i Tromsø, er målet at de skal mestre å leve et selvstendig voksenliv.

Ung i Tromsø tilbyr ikke spesialistbehandling, og gir derfor ikke tilbud til unge med alvorlig atferdsproblematikk, behov for rusbehandling eller psykiatrisk behandling i institusjon. Vedkommende må være motivert til endring for egen livsmestring, og ønske skolegang eller arbeid.

Vivi Gjessning, Aurora Omsorg

For ytterligere informasjon kan avdelingsleder Vivi Gjessing kontaktes på tlf. 952 24 980 eller e-post vivi.gjessing@auroraomsorg.no.