Eli-Birgitte Larsen og Rune Witon Olsen er nå ansatt som avdelingsledere i Troms- og Finnmark.

Aurora omsorg utvider ledergruppen med to nye avdelingsledere

Aurora omsorg utvider sin ledergruppe og vil ønske velkommen til to av våre nye avdelingsledere. Eli-Birgitte Larsen er ansatt som avdelingsleder på omsorgstjenester og Rune Witon Olsen som skal være avdelingsleder for vår mottaksdrift på Særbol. Begge er utdannet vernepleiere og har erfaring innenfor fagfeltet på ulike områder. 

Eli-Birgitte er bosatt i Tromsø vil inngå i vårt lederteam i Troms og Finnmark. Hun fremstår som en positiv dame og verdsetter å sosialisere seg med familie og venner på fritiden sin. Hun liker også å strikke og beskriver at hun trives i det kreative hjørnet. I hennes nye stilling som avdelingsleder beskriver hun jobben som givende og meningsfull på flere områder. Hun gleder seg til å gå på jobb hver dag og forteller at hun trives god.

Rune er opprinnelig fra Østlandet og bosatt i Harstad. Han vil også inngå i lederteamet i Troms og Finnmark. På fritiden er han opptatt av aktiviteter med fart og spenning, samtidig som det er viktig å bruke tid med familen. Han beskriver også en følelse av trivsel i jobben og forteller at han er veldig motivert for veien videre som leder i Aurora omsorg.

Med dette ønsker vi både Eli-Birgitte og Rune hjertelig velkommen til Aurora omsorg.