Nye ansatte, Thilde og Gøril

Aurora Omsorg utvider ledergruppen med to nye avdelingsledere

Vi har gleden av å presentere Gøril Daleng (t.v) som ny avdelingsleder for vær Særbol-avdeling i Gratangen. Gøril er utdannet barnevernspedagog med videreutdanning i psykisk helse og ledelse. Gøril har jobbet mange år i Bufetat ved Lamo ungdomssenter, hvor de siste åtte årene har vært som enhetsleder.  Videre har hun erfaring fra barnepsykiatrien, kommunal barnevernstjeneste og som avdelingsleder på mottak for enslig mindreårige. Gøril er opptatt av å skape en arbeidsplass som ansatte er stolt av, hvor man ser hverandre, har fokus på hverandres ressurser og spiller hverandre god. For å gi trygghet og forutsigbarhet er det viktig at vi drifter i hht gjeldende lover og retningslinjer, og at vi hele tiden tilstreber å tilegne oss ny kunnskap for å gi brukerne et best mulig tilbud.

Vi utvider ledergruppen i Tromsø og har gleden av å presentere Thilde Ahlquist Kinov (t.h) som ny avdelingsleder for våre barnevernsavdelinger i Tromsø. Thilde er utdannet sykepleier med videreutdanning i psykisk helse og rus. Hun har jobbet flere år på UNN Åsgård – Avrusning, både som sykepleier og koordinator. I jobben som leder har Thilde en individuell tilrettelegging for den enkelte og arbeidsmiljø store fokusområder. Thilde ønsker å legge til rette for ett inkluderende, trygt og godt arbeidsmiljø, samt at beboere skal bli fulgt opp i henhold til sine individuelle behov – i tråd med deres egen medvirkning.

Med dette ønsker vi Gøril og Thilde hjertelig velkomne som avdelingsledere i Aurora Omsorg!