Aurora Omsorg utvider ledergruppen med ny avdelingsleder

Vi utvider ledergruppen i Bodø og har gleden av å presentere Tove Lise Lian som ny avdelingsleder til våre barnevernsavdelinger. Tove Lise er utdannet barnevernspedagog med videreutdanning innen personal og kompetanse utvikling, barnevernfaglig veiledning, forvaltningsrett og studie innen autismespekteret. Hun har sertifisering innen kartleggingsverktøyet EuroADAD og veiledningsprogrammet Circle of Security Parenting. Tove Lise har jobbet på institusjon som miljøterapeut, teamleder og avdelingsleder. Hun har flere års erfaring fra jobb i NAV innen ulike områder som blant annet oppfølging av rusavhengige, økonomisk rådgivning og vurderinger i forhold til arbeidsevne hos den enkelte. Videre har hun erfaring fra kommunalt barnevern der hun har jobbet som fagleder med ansvar for ulike tiltak etter Lov om barnevern. Vi er glad og stolt over å fått Tove Lise som kollega i Aurora, hun vil bidra positivt med sitt engasjement i forhold til målrettet jobbing med fokus på gode tiltak som bidrar til trygghet, mestring og positiv utvikling.  

Med dette ønsker vi Tove Lise hjertelig velkommen som ny avdelingsleder i Aurora Omsorg!