Aurora Omsorg søker miljøterapeuter

Aurora Omsorg søker dyktige miljøterapeuter til våre barnevernavdelinger i Tromsø og Balsfjord. Vi søker etter bachelorutdannede medarbeidere som ønsker nye utfordringer og som har ønske om å utvikle seg og bidra til utvikling og vekst.

Arbeidsgiver: Aurora Omsorg AS
Stillingstittel: Miljøterapeuter
Frist: 20.09.2022
Ansettelsesform: Fast

Det søkes etter voksne personer med helse- og sosialkompetanse på høyskolenivå, og/eller personer med annen relevant bachelorutdanning. Det er en fordel om du har videreutdanning i psykisk helse, rus, miljøterapi eller annen relevant tilleggskompetanse, men ikke avgjørende.
Det er ønskelig at søker har erfaring fra arbeid i barneverninstitusjon, arbeid med mennesker som har psykiske lidelser, atferdsutfordringer, emosjonelle og sosiale vansker. Det vil bli lagt vekt på personlige egenskaper som personlig trygghet, stabilitet og evne til å romme og tåle brukernes utfordringer over tid.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • 3-årig helse- og sosialfaglig høyskoleutdanning; Sosionom, barnevernspedagog, vernepleier og sykepleier. Også andre bachelorutdanninger kan komme i betraktning, eksempelvis politi eller personer med utdanning innenfor pedagogikk.
 • Relevant arbeidserfaring
 • Erfaring fra arbeid med mennesker og institusjonsarbeid.
 • Generell IKT-kompetanse
 • Førerkort kl. B er et krav.
 • Du må ha fylt 25 år.

Personlige egenskaper:

 • Vi søker målrettet og strukturerte miljøterapeuter.
 • Du har gode samarbeidsevner og kan jobbe selvstendig.
 • Du har god skriftlig fremstillingsevne.
 • Du har stå på vilje og ønsker å gjøre det lille ekstra. Personlig egnethet vil vektlegges.
 • Du bidrar til et godt arbeidsmiljø.
 • Du tåler psykiske utfordringer og høyt arbeidspress i perioder

Vi tilbyr:

 • Varierte og spennende arbeidsoppgaver i et sterkt fagmiljø som gir mulighet for personlig og faglig vekst
 • Et arbeidsmiljø preget av høy kompetanse, tverrfaglighet og profesjonalitet
 • Lønn etter kvalifikasjoner
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Pensjons- og forsikringsordning

Arbeidstid:

Medleverturnus. Primært 3 døgn på – 7 døgn av – 4 døgn på – 7 døgn av.
Din egen livssituasjon tillater at du kan bo på jobb over tre og fire døgn, etterfulgt av friperioder på en uke.

Oppstart:

Etter avtale

Om arbeidsgiveren

Aurora Omsorg er et datterselskap av Aberia. Vi ble etablert høsten 2019 og er nå godt etablert med drift av barnevern- og omsorgstjenester i Nord-Norge. Vårt hovedkontor ligger i Tromsø, i tillegg har vi kontor i Bodø. Vi tilbyr våre tjenester i hele landsdelen. Vi anser oss som et nordnorsk selskap og legger vekt på lokal forankring ved å ansette ledere og ansatte med god fagkompetanse, lang erfaring fra fagfeltet og inngående lokalkunnskap.

Vi har en grunntanke om at alle mennesker har lik verdi og at hvert menneske har krav på å få tilpasset sitt tilbud til sine behov. Sammen med våre samarbeidspartnere med spisskompetanse på de ulike fagområdene ønsker vi å skreddersy det faglige tilbudet tilpasset den enkeltes behov.

Arbeidsoppgaver:

 • Målrettet miljøarbeid i direkte arbeid med bruker
 • Sikre at en følger gjeldene lovverk, vedtak og bestemmelser
 • Sikre at rutiner, prosedyrer, fagplaner, handlingsplaner og tiltaksplaner er godt utarbeidet og følges opp til enhver tid
 • Sikre brukermedvirkning
 • Følge opp brukers dagtilbud, samt delta og motivere til fritidsaktiviteter og andre gjøremål
 • Delta på samarbeidsmøter, veiledning og opplæring
 • Praktiske gjøremål på avdeling som matlaging, vedlikehold og rengjøring i henhold til rutiner
 • Journalføring og rapportskriving
 • Utarbeidelse av brukers planverk

Søknader kan sendes til post@auroraomsorg.no.