Aurora Omsorg deltok på SKM kurs

Denne uken har SKM (Spisskompetansemiljø Behandling Ungdom, Bufetat) holdt to spennende kursdager i standardisert forløp for behandlingsinstitusjoner. Fra Aurora Omsorg deltok våre institusjonsledere Elisabeth Stangeland og Svein Otto Hansen, og våre avdelingsledere Andreas Knutzen og Lars Albrigtsen.